Service van Seijgraaf BV

Zie ook Maxinsight, nu nog advisering markttoegang in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. In de loop van 2020 worden meerdere landen aan dit concept toegevoegd.

Voor Nederland speelt de problematiek rond de duiding van de StWP door het ZIN van een nieuwe technologie een belangrijke rol.

Op basis van een beoordeling van alle klinische gegevens, alsmede businessplannen en andere relevante documenten, zullen wij in eerste aanleg een inschatting maken van de kansen in Nederland dat het ZIN een positieve duiding van de StWP van een innovatieve medische technologie afgeeft. Daarnaast beoordelen wij het externe kader van de positionering van een nieuwe technologie o.a. door te kijken naar de stand van de wetgeving, opinie van patiënten, zorgverzekerars en artsen betreffende de nieuwe technologie, financiering en te verwachten marktontwikkeling. Uit het onderzoek volgt een advisering over de te volgen strategie voor het verkrijgen van een adequate prijs en vergoeding voor de nieuwe technologie. Belangrijk hierbij is o.a. of  aanvullende gegevens verzameld dienen te worden op klinisch en/of economisch gebied. Ook besteden wij aandacht aan de vraag wat een eventuele profilering van de markttoegang buiten Nederland voor consequenties heeft.

Een onderzoek naar strategie en plan voor markttoegang van een nieuwe medische technologie kunnen wij in 2020 aanbieden voor een vast bedrag van EURO 6.000. Exclusief btw en eventuele out of pocket kosten. Hiervoor is het noodzakelijk dat wij toegang krijgen tot alle relevante gegevens over een nieuwe technologie en daartoe dient een “non disclosure agreement”  te worden ondertekend.

Wij kunnen bij eventuele vervolgtrajecten de volgende diensten aanleveren:

 • Economische modellering studies
 • Klinisch en kwaliteit van leven onderzoek
 • Multi-country ontwerp van klinisch onderzoek
 • Onderzoek onder Key Opinion Leaders artsen
 • Wetenschappelijke publicaties op klinisch en economisch terrein
 • Prijs- en vergoedingssystemen in Nederland en de EU
 • Prijs- en vergoedings strategie studies
 • Price referencing en sequencing of global pricing and reimbursement
 • Ontwikkeling van core value dossiers
 • Ontwikkeling van prijs- en vergoeding dossiers
 • Onderhandeling met prijs- en vergoeding autoriteiten
 • Opzetten en uitvoeren van multi country prijs- en vergoeding projecten