Aanvragen van een duiding van de StWP door het ZIN in Nederland: de gouden standaard

Als het ZIN heeft vastgesteld dat een technologie conform StWP is, kunnen zorgverzekeraars de vergoeding van de technologie niet weigeren, aangezien Nederlandse verzekerden recht hebben op behandelingen, waarvan de klinische effectiviteit vaststaat en die door Nederlandse beroepsgroepen van artsen wordt onderschreven. Voor het vaststellen van de StWP van een technologie door het ZIN, dient deze risicodragend voor het pakket te zijn en de klinische werkzaamheid dient vast te staan. Dit laatste wordt doorgaans vastgesteld door gerandomiseerd klinisch onderzoek.

Sinds 2015 bestaat in Nederland de mogelijkheid dat individuele zorgverzekeraars zelf de duiding van de StWP van een technologie uitvoeren. Tot vergoeding zullen de verzekeraars op grond van een individuele duiding slechts dan overgaan als alle verzekeraars zich achter de duiding stellen. Dit is tot op heden in een beperkte mate het geval geweest. Daarom kan de duiding van de StWP door het ZIN als de “gouden standaard”  worden beschouwd.