Vroege market access van innovatieve medische producten

Voor startende technologiebedrijven zijn deze vragen des te pregnanter, aangezien dergelijke bedrijven vaak afhankelijk zijn van één of enkele producten, waarvoor het – vaak ook voor externe financiers – zo snel mogelijk duidelijk dient te zijn wat deze producten “in de markt kunnen doen”. Vaak is namelijk de waarde van een dergelijk bedrijf hetzelfde als de waarde van het product in ontwikkeling.

 

Voor startende technologiebedrijven heeft Seijgraaf BV een nieuwe discipline ontwikkeld: vroege “market access” van gezondheidstechnologieën, teneinde een  indicatie te vergaren in een vroeg stadium van de productontwikkeling (preklinisch en klinisch) van (1) de mogelijke prijs voor een nieuwe innovatieve technologie, (2) een inschatting te maken van een mogelijke vergoeding en (3)  een strategie, plan en uitwerking te verzorgen om een mogelijk maximale prijs en vergoeding in de markt te realiseren.

 

Vroege market access richt zich in eerste instantie op het vinden van een passende proxy waarde voor een nieuw product en gebruikt dit voor vroegtijdige prijsstelling en due diligence doeleinden. Een belangrijk element in de aanpak is de vroege beoordeling van de klinische kenmerken van een nieuwe medische technologie. Het vaststellen van een proxy waarde van een technologie kan vastgesteld worden door analoge analyse van de kosten per gewonnen levensjaar voor de nieuwe technologie en een vergelijking hiervan met technologieën die reeds op de markt zijn. Zijn er geen vergelijkbare technologieën op de markt, zo dient als proxy de waarde van standaardtherapie voor de indicatie van de nieuwe technologie te worden beoordeeld.