Helaas is deze Seminar vanwege de Coronavirus afgelast!!

Seminar over het verzekerde hulpmiddelen pakket op 25 maart 2020 te Haarlemmerliede

Een aantal keren per jaar organiseren wij een kort seminar over een bepaald onderwerp. Nu hebben wij het voornemen om op 25 maart a.s. (aanvang 13.00 uur, einde 15.00 uur, locatie De Zoete Inval te Haarlemmerliede) te spreken over de in- en uitstroom van medische hulpmiddelen, in het licht van het pakketbeheer en de toepassing van de principes van Zinnige Zorg.

Om de discussie goed vorm te geven en om de inhoud optimaal te laten zijn, hebben wij het ZIN gevraagd om een spreker af te willen vaardigen.

Vooruitlopend op de definitieve vaststelling van sprekers, nodigen wij u uit om u op voorhand op te geven voor dit seminar. Het aantal plaatsen is beperkt en vol = vol.

Er zijn voor de deelnemers geen kosten aan verbonden.

U kunt zich opgeven met een email naar info@seijgraaf.nl

Heemstede 5 maart 2020

Aanvullende informatie Seminar Innovatie Medische Hulpmiddelen en Overheids- en Pakketbeleid,
25 maart 2020 Haarlemmerliede Plaats: De Zoete Inval, Haarlemmerliede van 13.00 tot 15.00

Titel: Is Innovatie van Medische Hulpmiddelen in Nederland mogelijk in het kader van huidige Overheids- en Pakketbeleid?
1. Introductie en probleemstelling – Mr Ron de Graaff, Directeur Seijgraaf BV, 15 min
2. Innovatie en pakketbeheer vanuit perspectief Zorginstituut Nederland – Drs Mona Wets, Manager Zorg, 25 min.
3. Het vergoedingstraject vanuit het gezichtspunt van een innoverende medisch technische startup – Dr Frans van Andel, Directeur HEAP Research BV, 25 min
4. Discussie – Panel: Drs Mona Wets, Dr Frans van Andel, Gespreksleider Mr Ron de Graaff: 45 min.
5. Afsluitende opmerkingen – Mr Ron de Graaff: 10 min

We zien u graag op 25 maart in Haarlemmerliede.
Opgeven via: of info@seijgraaf.nl

Mr Ron de Graaff Dr Frans van Andel